חיפושים

איך עובד המודל היחיד לפוטו וולטיקה

איך עובד המודל היחיד לפוטו וולטיקה


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

אדגם ייחודילבנייה, לוויתור ולהפעלה של ילדים קטנים מערכות פוטו וולטאיות. הדגם ייחודי לפוטו וולטיקהמשמש לייעול הליכים ביורוקרטיים הקשורים להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות קטנות. בוא נראה מיד כיצד פועל המודל היחיד לפוטו וולטיקה.

הדגם ייחודי לפוטו וולטיקהנובע מסעיף 7-bis, סעיף 1 לגזירת החקיקה 28/2011 אך הוא תקף רק החל מה- 28 בנובמבר 2015, כלומר לאחר 180 יום מיום כניסת הגזירה לתוקף.

לשם מה נועד הדגם היחיד לפוטו וולטיקה?

הדגם ייחודילפוטו וולטאיקהזה יפשט את החובות הביורוקרטיות עבור משתמשים המתכוונים להתקין גג פוטו וולטאי עד 20 קילוואט.

כיצד פועל המודל היחיד לפוטו וולטיקה?

זה יכול לשמש כמודול הגשמה לבנייה, חיבור והפעלת מערכת פוטו-וולטאית העונה על המאפיינים הבאים:

  • מיוצרים ללקוחות קצה שכבר מצוידים בנקודות משיכה אקטיביות במתח נמוך;
  • בעל כוח שאינו עולה על זה שכבר זמין לנסיגה;
  • בעל כוח סמלי שלא יעלה על 20 קוו;
  • עבור גג פוטו וולטאי אליו מתבקשת בו זמנית גישה למשטר ההחלפה במקום;
  • למערכות פוטו-וולטאיות הבנויות על גגות בניינים באופן הקבוע בסעיף 7-bis סעיף 5 לגזירת החקיקה 28/2011;
  • היעדר מפעלי ייצור נוספים באותה נקודת נסיגה.

הדגם ייחודי לפוטו וולטיקהזה יצטרך להסתיים בשני טראנסים. החלק הראשון חייב להסתיים לפני תחילת העבודה והשני בסוף הזמנתצמח.

אוסף והגשה שלדגם ייחודיחייב להתקיים באופן מקוון, באמצעות ממשק אינטרנט ספציפי. הדגם ייחודי לפוטו וולטיקהינוהל על ידימנהל רשתאשר תהיה להם המשימה לספק את כל הנתונים ל- GSE, לטרנה ולעירייה. לפני הכנסת ה-דגם ייחודיהמשתמש היה צריך לבצע את התקשורת הנדרשת, ואילו כעת התקשורת היחידה הנדרשת היא דרך האינטרנט עם אוסף שני החלקים של המודל היחיד והעברת נתונים לפני ההתקנה וסיום העבודה.

המנהל רשת, תוך 20 ימי עבודה מיום קבלת החלק הראשון שלדגם ייחודי(זה שיש לבצע לפני תחילת העבודה), מאמת את תאימות היישום, ואם מצליח, מתחיל באופן אוטומטי את תהליך ההענקה. במקרה של תוצאה חיובית, מפעיל הרשת ישלח אישור ויחייב את המבקש בחיובים בגין החיבור (בגין התקנת יחידת המדידה). ביחס לעלויות, אם מפעיל הרשת מוצא את הצורך לבצע עבודות מורכבות לחיבור ה-מערכת פוטו וולטאית, או בכל מקרה לא מוגבל להתקנת קבוצת המדידה, שולח למבקש את האומדן לחיבור.

כאמור, יש להשלים ולהגיש את החלק הראשון לפני התקן את הגג הפוטו וולטאי ואילו החלק השני שלדגם ייחודי לפוטו וולטיקהיש לשלוח אותו בסוף העבודה. כאן, על המשתמש להעביר למפעיל הרשת (שוב דרך האינטרנט) את קבלת תקנות ההפעלה ואת חוזה ההחלפה באתר. שוב, זה יהיהמנהל רשתלשלוח עותק לעירייה ול- GSE.וִידֵאוֹ: 97% Owned - Economic Truth documentary - How is Money Created (אוגוסט 2022).